Anna Stronczek – propagatorka gwary rybnickiej. Górny Śląsk.

Rybniczanka od lat promuje śląską gwarę i obyczaje. Wice-Ślązaczka roku została też nagrodzona przez prezydenta Rybnika za kultywowanie śląskich motywów wśród mieszkańców. Wczoraj opowiadała raciborzanom o tym, jak ma się gwara i czy mali Ślązacy w ogóle potrafią „godać”.

Anna Stronczek to też założycielka „Kapeli Nasi”


http://www.vanessa.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=11692&Itemid=86